Home
        News
        Research
        People
          Faculty
          Staff
          Students
          Alumni
          Family pictures
 
        Events
        Databases
        Prize
        Links
        Contact
 
 
 
 
Post Doctor
Yunhong Wang
 
Kaiqi Huang
Yuan Tian
Institute of Automation Chinese Academy of Sciences
2005
Wenfang Xue
Institute of Automation Chinese Academy of Sciences
 
Lei Guo
Beijing University of Aeronautics & Astronautics
 
Xueen Li
Institute of Automation Chinese Academy of Sciences
Yongming Chen
 
2011
Guangqi Hou
Institute of Automation Chinese Academy of Sciences
2011
 
PHD
Hongzan Sun
1998
Ruizhen Liu
1998
Jianguo Zhang
1999
Yujie Song
1999
Yuchun Fang
1999
Liang Wang
2000
Chao Zhou
 
2000
Dexin Zhang
 
2000
Zhenan Sun
Li Ma
Beijing IrisKing Tech. Co. Ltd
2000
Hongzhan Sun
Jianguang Lou
2000
Kun Yu
Yanqing Wang
Institute of Automation Chinese Academy of Sciences
Yucheng Wei
Beijing IrisKing Tech. Co. Ltd
2000
Lun Xin
China Mobile Research Institute
2001
Chenghua Xu
Institute of Electronics Chinese Academy of Sciences
2001
Jinfeng Yang
2001
Qian Wang
 
2001
Qifeng Liu
Yahoo R&D Center Beijing
2001
Jiangwei Li
Nokia Research Center
2002
Shiqi Yu
2002
Zhang Zhang
2002
Jiali Cui
North China University of Technology
2002
Xiaoyi Yu
PeKing University
2002
Xiaochao Qiu
Beijing IrisKing Tech. Co. Ltd
2002
Le Xin
Beijing University of Technology
2003
Ying Wang
 
2003
Wenhai Chen
 
2003
Peng He
2003
Cheng Zhong
Ricoh Research Center
2003
Yinghao Cai
2003
Zhuoshi Wei
postdoc, America
2003
Lixia Shu
Beijing AnZhen Hosptial
2003
Daoliang Tan
Beijing University of Aeronautics & Astronautics
2004
Zhaoxiang Zhang
Beijing University of Aeronautics & Astronautics
2004
Liangsheng Wang
Institute of Electronics Chinese Academy of Sciences
2004
Yufei Han
postdoc, mines-paristech, France
2004
Zhaofeng He
Beijing University of Aeronautics & Astronautics
2005
Bangyu Li
Institute of Software Chinese Academy of Sciences
2005
Jing Dong
Institute of Automation Chinese Academy of Sciences
2005
Ying Hao
2005
Zhou Liu
Sony in China
2005
Wenbo Dong
Academy of Opto-electronics Chinese Academy of Sciences
2006
Yongzhen Huang
2007
Shiquan Wang
2006
Min Li
2007
Yinan Yu
2007
Wei Wang
2007
Hui Zhang
Institute of Software Chinese Academy of Sciences
2007
Xiaobo Zhang
China Electronics Corporation
2007
Qingxiao Guan
Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences
2007
Xingguang Li
Beijing IrisKing Tech. Co. Ltd
2008
Xiaotong Chen
Institute of Automation Chinese Academy of Sciences
2008
Xin Zhao
Institute of Automation Chinese Academy of Sciences
2007
Junge Zhang
Institute of Automation Chinese Academy of Sciences
2008
Man Zhang
2008
Zhenhua Chai
Huawei Technologies Co. Ltd
2008
Jianwei Ding
Chinese People's Public Security University
2009
Yunqi Tang
Chinese People's Public Security University
2010
Haiqing Li
Center for Research on Intelligent Perception and Computing (CRIPAC)
2009
Yanhu Shan
2009
Lihu Xiao
Huawei Technologies Co. Ltd
2009
Weiqiang Ren
Multi-Media Team @ Baidu, Inc.
2009
Zifeng Wu
2009
Jing Liu
Huawei Technologies Co. Ltd
2009
Zairan Wang
2009
Libin Wang
2010
Chong Wang
2010
Kaiye Wang
2010
Fang Zhao
2010
     
 
MS
Yong Zhu
Amazon
1997
Hongxia Li
1997
Hao Yang
PHD Candidate, University of California at Los Angeles
1998
Xiaojian Zhao
PHD Candidate, Computer Science Department of New York University
1998
Long Zuo
PHD Candidate, Syracuse University
1999
Huazhong Ning
2000
Juan Ren
2000
Junzhou Huang
2000
Wei Liu
2001
Kun Yu
2001
Caifeng Shan
2001
Zhouyu Fu
2001
Min Hu
2001
Qinghan Lin
 
2001
Yuan Wang
Price water house Coopers
2002
Xuejuan Xiao
Fujitsu Research Center
2002
Wei Fan
 
2002
Wenfeng Jin
 
2003
Liang Liu
 
2004
Yonggang Huang
2004
Xiaochuan Chen
Certified Public Tax Collectors Co,.Ltd.
2004
Zhen Li
Beijing IrisKing Tech. Co. Ltd
2005
Qian He
 
2006
Yeyin Zhang
renren.com
2007
Wei Chen
PHD Candidate,SUNY Buffalo, University at Buffalo, CSE Department
2007
Shuai Zheng
2008
Chao Rao
2008
Congwen Gao
2008
Jinchen Wu
China Development Bank Suzhou branch
2009
Hongyu Liang
Bank of China Software Center
2010
Yingya Zhang
2011
Peihao Huang
2012
Song Xu
Bank of China Software Center
2012