Home  |   Overview  |   Research Achievements  |   Research Groups  |    People  |   Databases  |   Contact Us 中文
     People

Associate Professor

Yue Cui

Jing Dong

Bin Fan

Quan Fang

Jin Gao
Wei Gao
Jianwei Guo
Shizhu He
Yongzhen Huang
Dengfeng Ke

Bing Li
Heping Li
Jin Li
Shan Liang
Bin Liu

Kang Liu
Guan Luo
Gaofeng Meng
Weiliang Meng

Shuhan Shen

Ming Song
Jun Wan
Lingfeng Wang
Wei Wang
Wei Wang

Ying Wang

Zhengqi Wen
Shu Wu

Shibiao Xu

Minghao YangPeipei Yang

Xiaoshan Yang

Juntao Ye

Fei Yin

Chunfeng Yuan


Heng Zhang

Jiajun Zhang

Xuyao Zhang

Yanming Zhang

Yifan Zhang
Zhang Zhang

Nianming Zuo
Copyright © 2015 National Laboratory of Pattern Recognition,Casia, P.R.C