Home  |  Overview  |  Research Achievements  |  Research Groups  |   People  |  Databases  |  Contact Us 中文
     People

Professor

Yong Fan
Baogang Hu 
Weiming Hu
Zhanyi Hu
Kaiqi Huang
Tianzi Jiang
Ziqing Li
Chenglin Liu
Wenju Liu
Hanqing Lu
Songde Ma
Chunhong Pan
Jing Sui
Zhenan Sun
Tieniu Tan
Ming Tang
Jianhua Tao
Liang Wang
Fuchao Wu
Yihong Wu
Shiming Xiang
Jian Cheng
Changsheng Xu
Qing Yang
Xiaopeng Zhang
 
 
 
Jun Zhao
Chengqing Zong
 
 
 

 
Copyright © 2015 National Laboratory of Pattern Recognition,Casia, P.R.C